facebook
0 mini-cart

Dagbesteding en Re-integratie

Onze boerderij ligt aan de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle, op een plek waar wij dagelijks mogen genieten van de rust en ruimte. Wij bieden op ons veebedrijf zorg aan diverse groepen deelnemers waarbij de nadruk ligt op gelijkwaardigheid, het vergroten van de zelfredzaamheid en het geven van handvatten zodat mensen zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan onze maatschappij.

Wij bieden de volgende zorg:
• Ambulante begeleiding
• Individuele- en groepsbegeleiding van volwassenen met autisme, psychische klachten, angsten, verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek
• Re-integratietrajecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Ambulante begeleiding

Als Buitenplaats Vechterweerd bieden wij ambulante begeleiding aan volwassenen. Doelgroep binnen de ambulante begeleiding betreft volwassenen met autisme, psychische klachten, angsten, verslavings- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierin werken wij kleinschalig, met bekende gezichten voor alle cliënten en korte lijnen binnen de communicatie. Cliënten vanuit ambulante zorg zijn veelal eveneens deelnemer op de boerderij, waardoor er veel contact mogelijk is.

Individuele- en groepsbegeleiding volwassenen

Voor de aangegeven doelgroep geldt dat het hebben van een zinvolle dagbesteding en het opbouwen of behouden van een goed dag- en nachtritme centraal staan. Samen met de deelnemer worden specifiekere doelen bepaald, waarbij wij onze deelnemers graag helpen om hieraan te werken. Op de boerderij zoeken wij met iedere deelnemer naar zijn of haar mogelijkheden. Van daaruit wordt gezocht naar passende activiteiten welke passen bij de interesses en de capaciteiten van de deelnemer. Hierbij staan de diverse werkzaamheden op de boerderij centraal, zoals het verzorgen en voeren van de dieren, onderhoud van gebouwen en landerijen, toezicht houden in het natuurgebied, werken in de moestuin en het maken van nieuwe meubels. Deze werkzaamheden worden onder begeleiding en in kleine groepen uitgevoerd. Wat wij belangrijk vinden in de samenwerking tussen deelnemers en begeleiding is dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Respect voor elkaar, genieten van de rust en de ruimte, de schoonheid om ons heen, staan centraal in de dagbesteding op onze zorgboerderij.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Vanuit de samenwerking tussen Vitens en Buitenplaats Vechterweerd kunnen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een re-integratietraject aanbieden. In de beginfase onderzoeken wij samen met de kandidaat zijn of haar arbeidsvaardigheden en wordt gewerkt aan basisdoelen, zoals het op de juiste tijd aanwezig zijn. Al werkende worden capaciteiten zichtbaar en kan groei opgemerkt worden, waarbij doelen bijgesteld of uitgebreid worden. Wanneer een kandidaat toe is aan een volgende stap, dan zal hij of zij samen met onze verbonden Jobcoach opzoek gaan naar een geschikte werkplek.

Vitens en Buitenplaats Vechterweerd

Vitens en Buitenplaats Vechterweerd werken al ruim 20 jaar samen in de ontwikkeling van het waterwingebied de Vechterweerd. Uit deze samenwerking komt een breed scala aan werkzaamheden voort in dit natuurgebied, welke door de kandidaten van Buitenplaats Vechterweerd worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan alle voorkomende werkzaamheden in het gebied, waaronder het plaatsen en onderhouden van de afrasteringen om de kudde Galloway’s binnen te houden, het uitvoeren van snoei- en maaiwerk door de seizoenen heen of het vrijhouden van de pompputten in het waterwingebied. Dankzij deze werkzaamheden doen kandidaten ervaring op in het werken in de praktijk en het werken met machines. Binnen de grenzen van Vitens wordt veel ingezet op samenwerking. Zowel met Buitenplaats Vechterweerd als met organisaties als IVN, welke natuuronderwijs verzorgen in het natuurgebied de Vechterweerd. Onderstaand filmpje geeft een goed beeld van de omgeving en deze samenwerking.

In contact komen?

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vul het contactformulier in en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw bericht.
Liever telefonisch contact? Voor de juiste telefoonnummers verwijzen we u graag door naar de contactpagina.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden, aan de hand waarvan wij zorg leveren, zijn opgesteld door de coöperatie Boer en Zorg. Deze kunt u inzien door op deze link te klikken.

Cliënteninformatie, klachtenprocedure en voorwaarden

Wij doen als bedrijf ons uiterste best om voor iedereen het goede te zoeken. Mocht het zijn dat we er samen niet uit komen dan geldt er een klachtenprocedure. Deze is te vinden in deze bijlage